Novinky a aktuality
14.09.2018
Úspěšný zásah

NOVINKA - zadržen pachatel vloupání - 26.8.2018

Služby


Ochrana a ostraha objektů a majetku


Hlavní náplň fyzické ostrahy objektů spočívá zejména v těchto činnostech:
•  obchůzková činnost
•  evidence návštěv
•  evidence vjezdu a výjezdů vozidel
•  základní protipožární dohled

Našim zákazníkům můžeme v rámci fyzické ostrahy nabídnout i další služby:
•  obsluha telefonní ústředny, faxu
•  jednoduchou obsluhu technických zařízení (kotelny, topné systémy apod.)
•  poštovní služby v rámci střeženého objektu
•  dohled a obsluhu kamerového, zabezpečovacího, požárního, obchůzkového systému
•  ozbrojený doprovod při převozu hotovostí nebo cenin
•  posílení strážných vlastními zásahovými jednotkami v případě mimořádných událostí


Pult centrální ochrany v součinností se zásahovou jednotkou

Podstatou elektronické ostrahy objektů je přenášení signálů stavů elektronických zabezpečovacích, požárních popř.kamerových systému na pulty centralizované ochrany, kdy po jejich vyhodnocení je proveden výjezd členy zásahové jednotky na místo střeženého objektu, nebo jsou provedeny další kroky k zamezení vzniku škod na střeženém majetku.

Signály ze střežených objektů jsou na naše operační pracoviště přenášeny pomocí těchto zařízení:
•  Radiové vysílače RHMS
•  Komunikátory GPRS
•  Telefonní linka
•  IP komunikátory

Elektronickou ostrahu je možné využít pro střežení širokého spektra objektů:
Malé objekty: garáže, chatky, malé obchody, byty, dílny
Střední objekty: rodinné domy, chaty, kanceláře, obchody, sídla firem, menší průmyslové objekty
Velké objekty: nákupní a obchodní centra, administrativní budovy, velké průmyslové areály

Velkou výhodou elektronických zabezpečovacích systémů je jejich široké využití nejen v oblasti zamezení vloupání, ale i monitorování různých stavů technických zařízení a následné přenesení na pult centralizované ochrany, čímž se může velice snížit možnost vzniku materiálních škod.

Příklady využití:
•  sledování výpadků napájení elektrické energie
•  monitorování hladiny vody, teploty, stavu materiálu v zásobnících
•  různé úniky kapalin, plynů

O případných poruchách, vyhodnocených na našem operačním pracovišti jsou ihned informování odpovědní zástupci zákazníka.


Patrolovací služba

Patrolovací služba se využívá zejména u objektů, kde není možné z různých důvodů využít klasickou fyzickou ostrahu. Základem služby jsou pravidelné či nepravidelné kontroly objektu členy zásahové jednotky. Při kontrole se dbá především na neporušenost dveří, oken, oplocení apod.

Tato služba může být využívána například i při požadavku zákazníka na pravidelné zpřístupnění a následné zabezpečení (např. odemčení a zamčení) objektu dle rozpisu. Patrolovací služba je i vhodným doplňkem elektronické, ale i fyzické ostrahy, popř. objektu s kamerovým systémem.


Převozy peněz a cenin

Doprovod při převozu peněz a cenin zajišťují členové zásahové jednotky, kteří jsou vybaveni krátkou kulovou zbraní, neprůstřelnou vestou a dalším potřebným vybavením. Převoz může být prováděn našim služebním vozidlem, tak i vozidlem zákazníka.


Montáže zabezpečovacích systémů EZS, EPS, CCTV

Montáže provádí firma EMOS
logo EMOS